benutzter KOMATSU-Bagger

Zweite Hand-KOMATSU-Bagger, zweite Hand-KOMATSU-Löffelbagger, KOMATSU-Hydraulikbagger.