benutzter KOMATSU-Bagger

KOMATSU-Hydraulikbagger, zweite Hand-KOMATSU-Löffelbagger, Zweite Hand-KOMATSU-Bagger.